תקנון ותנאי שימוש באתר מצלמות סקס

This website comply with 2257 Record-Keeping Requirements Compliance Statement!

תקנון ותנאי שימוש באתר מצלמות סקס

המסמך מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד והוא מתייחס באופן שווה לשני המינים. כל האמור בלשון זכר, כוחו יפה גם בלשון נקבה. באמצעות כניסה לאתר זה אתה מקבל על עצמך את התנאים הבאים: האתר מכיל תוכן למבוגרים אשר עלול להיות פוגע ואף לא חוקי עבור משתמשים מסוימים ו/או במדינות מסויימות. באתר ישנם גם תכנים מיניים הכוללים עירום. אם אתה מרגיש שאתה פגיע או יכול להיפגע מתוכן זה אל תיכנס לאתר. האתר מכיל תוכן מיני למבוגרים ומיועד למבוגרים מעל גיל 18. אם אתה מתחת לגיל 18, עלול להיפגע מתוכן בעל אופי מיני, או גולש ממקום בו אסורה צפייה באתרים מעין זה, בין אם בתקנון או בין אם בחוק, אל תיכנס לאתר. האתר הוא אתר אירוח בידורי אשר לא מיועד למטרות קידום אינטרסים של סקס אינטנסיבי. מפעילי האתר אינם אחראים על המידע המוצג בו. התוכן המוצג באתר לא מעיד על סוג של הסכמה או עידוד לפעילות מסויימת מצד מפעילי האתר. על מנת להגן על המשתמשים מלצפות בתוכן ללא הסכמתם, האתר מבקש ממך לקרוא ולאשר את הדברים הבאים.

שים לב : אל תמשיך לקרוא אלא אם אתה בטוח שאינך מפר חוקים או תקנות הקשורים בצפייה בתכנים למבוגרים.

ע"י קבלה ואישור של ההסכם הנ"ל הינך מאשר את הבאים:

 • אני בן 18 שנים או מבוגר יותר.
 • התוכן בו אני צופה או אותו אני רוכש הוא לשימוש אישי בלבד, לעולם לא אחשוף קטין לתוכן מסוג זה.
 • כמבוגר אני מאמין שיש לי זכות אישית לקרוא, לצפות ולרכוש כל סוג של תוכן ושהתוכן המוצג באתר זה אינו פוגע ,מגונה או מעליב וגם לא יכול להיות מובן כפוגע מגונה או מעליב אי פעם.
 • צפייה, הורדה, קריאה או שימוש בתוכן שמופיע באתר לא פוגע או מפר שום תקנה בכל צורת יישוב (מדינה,עיר, כפר, קיבוץ,מושב,עיירה,רחוב וכיו"ב) או מוסד חינוכי או מקום עבודה להם אני קשור.
 • מפעילי האתר אינם אחראים לכל מידע שגוי,שקרי, שנוי במחלוקת, או לא חוקי ולא אחראים גם להשלכות החוקיות שמידע כזה עלול לגרור עקב צפייה, קריאה הורדה או צפייה בתוכן אשר מוצג באתר זה. אתר זה והקשורים אליו לא יוכלו להימצא אחראים לכל השלכה משפטית אשר עלולה לצוץ כתוצאה ממידע מוטעה או שנוי במחלוקת אשר הוכנס או נעשה בו שימוש באתר זה או בכל חומר שמקורו באתר זה.
 • אני מכיר ומסכים שהוספת קישור ,פרסומת ,תוכן או מידע מסוג כלשהו בכל מקום באתר ללא אישור ממפעילי האתר מראש ובכתב - הינו אסור בתכלית ועלול לגרום להפרת זכויות וכתוצאה מכך לנקיטת הליכים משפטיים.
 • אני מסכים לכך שאסור לי להקליט את המסך/מצלמה/מלל או כל תוכן נוסף שמופיע באתר ללא אישור בכתב ממפעילי האתר.
 • לאתר זה הזכות הבלעדית לעקוב/לשמור/לבדוק את ההתנהלות בין הלקוחות לבין העובדים/ות באתר.
 • אני מסכים לכך שאסור לי לשדל את העובדים/לקוחות לקיום יחסי מין או למפגשים.
 • אני מסכים לכך שהאתר משמש אותי רק למטרות הנאה ולא למטרות עיסקיות/ריגול תעשייתי.
 • אני מסכים לכך שאסור לי "לסחוט" את העובדים/לקוחות בדרך כלשהי ובמידה ואעשה כך פרטי יועברו לרשויות החוק.
 • אני מתחייב שאין לי כל רצון לגרום לנזק כלשהוא כולל נזק כלכלי,עיסקי,מיסחרי,מוסרי ועוד.. למפעילי האתר, עובדיו או משתמשים אחרים.
 • הנני נושא באחריות לכל הפעולות המתבצעות בשם המשתמש והסיסמה האישית שלי. מפעילי האתר ממליצים לא למסור את הסיסמה האישית שבעזרתה אני מזדהה באתר, או כל מידע הקשור עם אופן ההתחברות שלי לאתר לכל לצד שלישי אחר כלשהו. אם אבחר לחלוק מידע זה עם צדדים שלישיים כלשהם, אני בלבד אשא באחריות לכל הפעולות שיתבצעו בשם המשתמש והסיסמה האישית שלי. במקרה שאאבד שליטה על הסיסמה שלי, אאבד שליטה מהותית על המידע המזוהה האישי שלי, ואהיה כפוף לפעולות מחייבות מבחינה חוקית שיתבצעו בשמי. הנני מודע לכך שאם הסיסמה שלי אינה בטוחה מכל סיבה שהיא, עלי לשנותה לאלתר.
 • אתר זה נוקט בסטנדרטים הנהוגים בתעשייה להבטחת הסודיות של המידע האישי המזוהה על ידי הגולשים, לרבות "firewalls". אתר זה מתייחסת למידע כאל משאב החייב בהגנה מפני אובדן וגישה בלתי מורשית. בחברת אתר זה משתמשים בשיטות אבטחה שונות להגנה על מידע שכזה מפני גישה בלתי מורשית בידי גורמים בתוך החברה ומחוצה לה. יובהר כי מפעילי האתר יפעלו ככל אשר יוכלו על מנת להגן על המידע אשר נמצא במאגר המידע שברשותם, אולם, ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, מפעילי האתר לא יישאו באחריות למאגר המידע מעבר להגנה אליה הם מחוייבים בכפוף לדין הישראלי ומעבר להגנה סבירה בנסיבות העניין.
 • אתר זה משתף פעולה עם חקירות של רשויות אכיפת החוק, וכן עם צדדים שלישיים אחרים לצורך אכיפת חוקים, כמו: זכויות קניין רוחני, זכויות קניין, הונאה וזכויות אחרות. כמו כן, רשאים בלעי אתר זה למסור כל מידע אודות העובדים/לקוחות לרשויות אכיפת החוק ולכל רשויות ממשל אחרות, בכפוף לצו בית משפט, וכפי שמתחייב מלשון חוק הגנת הפרטיות תשמ"א - 1981, לצורך חקירת הונאה, הפרת זכויות קניין רוחני, או פעילות בלתי חוקית אחרת, או כזו העלולה לחשוף אתר זה או את העובדים/לקוחות לאחריות משפטית.
 • אמצעי התשלום שבעזרתו אני מבצע את הרכישות חייב להיות בבעלותי או לחילופין עלי לקבל אישור מבעל אמצעי התשלום .
 • ידוע לי כי במידה ואשתמש באמצעי תשלום שאינם שלי (ללא רשות) ובעל אמצעי התשלום/חברת האשראי יפנה/תפנה לאתר זה לקבלת פרטים, אתר זה יעביר להם את כל המידע שברשותו לגבי עסקאות אלו .
 • אני מתחייב שלא להציע לעובדי האתר כל הצעת עבודה או לשדל להצעת עבודה אחרת .
 • התקנון ניתן לשינוי בכל עת ע"י ידי מפעילי האתר ועפ"י שיקול דעתם.

דף התקנון מכונן הסכם משפטי בין האתר ובין העובד/לקוח, וגם בין האתר ובין כל גוף עסקי אשר יש לעובד/לקוח אינטרס או חבות משפטית או עסקית כלפיו. אם חלק כלשהוא מההסכם יקבע כבלתי ניתן לאכיפה ע"י סמכות משפטית חוקית, אזי שאר ההסכם לא יושפע כתוצאה מהחלטה זו.
ההסכם רשום בעברית ואינו ניתן לפירוש ע"י צד שלישי, לא תתקבל כל פרשנות של ההסכם או כל תביעה שתבסס על הבנה לא נכונה של התקנון כתוצאה מתרגום לשפה אחרת.
מקום השיפוט הבלעדי בכל עניין ומחלוקת בכל הנוגע לשירותים באתר, יהיה בית המשפט המוסמך בלונדון, אשר ידון בעניין בהתאם לדיני אנגליה.

מצלמות סקס עמוד ראשי

Terms Privacy Policy

visa logo
מצלמות סקס
- IL
תמיכה
logo

This website comply with 2257 Record-Keeping Requirements Compliance Statement!